perjantai 28. syyskuuta 2012

Uusi nettisaitti!

Blogini siirtyy uuteen osoitteeseen. Uusi nettisaitti löytyy osoitteesta http://vesapeipinen.net/. Tämän blogin tekstit siirtyävät kaikki sinne. Tervetuloa!

keskiviikko 11. heinäkuuta 2012

Purjehdusta Tammisaaren ja Saaristomeren kansallispuistoihin


Kesälomani vietän purjehtimalla perheeni kanssa s/y Nemealla. Alkumatka suuntautui Tammisaaren saariston kansallispuistoon, joka on Uudenmaan saaristoa parhaimmillaan. Puistoon voi tutustua mm. Tammisaaren luontokeskuksessa, jossa on saaristoaiheinen näyttely. Suurin osa puistosta koostuu vesialueista, puistoon kuuluvia saaria ovat mm. Älgö, Fladalandet, Modermagan ja Jussarö. Tänä vuonna yövyimme Rödjanin vanhalla kalastajatilalla, jossa sijaitsee pieni kahvila ja saariston luontoa ja elämää esittelevä näyttely. Rödjanista matka suuntautui Saaristomeren kansallispuiston porteille Hiittisten Rosalan kylään,sekä Högsåran Kejsarhamneniin, jotka ovat viihtyisiä retkisatamia. Täältä matka jatkuu Saaristomerelle. Kuvassa menopelimme s/y Nemea Rosalan vierasvenesatamassa. Toisessa kuvassa matkan varrella nähty hollantilainen vieras, tasapohjainen tjalk, jossa on alaslaskettavat kölit.

sunnuntai 13. toukokuuta 2012

Säästäkää Kumpulanlaakso!

Kaupunki haluaisi rakentaa joukkoliikennekadun läpi Kumpulanlaakson viheralueen. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa jo toisen kerran, koska ympäristöviranomaiset eli Uudenmaan ELY-keskus pitää ehdotusta lain vastaisena ja hankkeena joka tuhoaisi Kumpulanlaakson kulttuurihistorialliset arvot. Olen samaa mieltä. Yleiskaavassa pääosa Vallilanlaakson alueesta on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Miksi tämä hanke halutaan sitten tehdä? Kaupunki perustelee hanketta sillä että joukkoliikennekatu on tarkoitus rakentaa entisen satamaradan paikalle. Pöllömpikin ymmärtää että kaksisuuntaiselle bussiliikenteelle tarkoitettu asvaltoitu katu ei mahdu noin ahtaalle alueelle. Uuden kadun rakentaminen vaatii raskasta rakentamista, joka muuttaisi koko alueen luonteen. Tämä todetaan kaupunginhallituksen esityslistallakin. Näin kallis investointi pelkästään Kumpulan kampuksen tai bussiliikenteen tarpeisiin on liian kallis. Mistä on kyse? Veikkaukseni on että Kumpulanlaakson joukkoliikennekatu halutaan asemakaavaan jotta Hermannin rantatien jatko Mäkelänkadulle ja Pasilaan olisi mahdollista joskus tulevaisuudessa. Muuten on vaikea ymmärtää esimerkiksi sitä miksi Hämeentien sillan eteläpuolella oleva arvokas tontti on jätetty joutomaaksi. Asian voi todentaa valokuvista. Joukkoliikennekatu maksaa 10-15 miljoona euroa. Tälle rahalle löytynee parempiakin käyttökohteita kuin puiston päällystäminen asvaltilla. Kadun sijaan voisi rakentaa viherratikkalinjan joka kulkisi Hakaniemi-Kalasataman kautta Pasilaan ja vaikka siitä Ruskeasuolle ja Pitäjänmäkeen. Lisäys 7.6.2012: Valtuusto hylkäsi Vallilan joukkoliikennekadun asemakaavan 6.6.2012 äänin 42-42 (puheenjohtajan ääni ratkaisi).

torstai 19. huhtikuuta 2012

Oikeus kaupunkiin! - Oranssi kaupunkiliikkeenä

Esittelin tänään opinnäytetyöni tuloksia Humanistisen ammattikorkeakoulun seminaarissa. Tässä tiedote:

Vesa Peipisen opinnäytetyössä tarkastellaan helsinkiläisen Oranssin toimintaa 1990-luvun alusta näihin päiviin. Opinnäytetyö perustuu arkisto- ja haastatteluaineistoon sekä tekijän omiin kokemuksiin Oranssin toiminnasta.

Kaupunkitutkimuksen klassinen kysymys on kenellä on oikeus kaupunkiin ja kenen ehdoilla kaupunkia rakennetaan? Mitä kaupunkilaiset voivat itse tehdä? Miten nuoret voivat toimia oman asuinympäristönsä ja elämänsä parantamiseksi? Onko kaupungissa tilaa myos vaihtoehtoiselle toiminnalle?

Vesa Peipisen opinnäytetyössä tarkastellaan helsinkiläisen Oranssin toimintaa 1990 -luvun alusta näihin päiviin. Opinnäytetyö perustuu arkisto- ja haastatteluaineistoon sekä tekijän omiin kokemuksiin. Yli kahden vuosikymmenen aikana suorasta toiminnasta ja radikaalista kansalaistoiminnasta alkunsasaaneella Oranssilla on ollut aktiivinen rooli kaupunkikulttuurissa ja kaupunkikuvassa. Talonvaltausvaiheen jälkeen Oranssi suuntautui toisenlaiseen tapaan toimia: taloja ei enää vallattu vaan Oranssin nuoret tarttuivat itse toimeen kunnostamalla vanhoja rakennuksia ja tiloja omaehtoisen kaupunkikulttuurin ja asumisen käyttöön.

Opinnäytetyössä tuodaan esiin Oranssin toiminta osana suomalaista talonvaltausliikehdintää sekä kuvataan keskeisiä kaupunkikiistoja joissa Oranssi on ollut osallisena: esimerkkinä kiistat Sörnäisten Kokos-tehtaan, Tehtaankadun puutalojen ja Töölönlahden Makasiinien kohtaloista. Toisessa näkökulmassa tarkastellaan Oranssin kulttuuri- ja nuorisotoiminnan kehittymistä: Oranssi on edelläkävijänä kehittänyt rakennusten ja kaupunkitilojen väliaikaiskäyttöä kunnostamalla ja ylläpitämällä tiloja nuorten omaehtoiselle ja vaihtoehtoiselle kansalaistoiminnalle.

Kolmas näkökulma tarkastelee Oranssin asumistoimintaa: Oranssi on kunnostanut omatoimisin menetelmin vanhoja rakennuksia kohtuuhintaisiksi ja yhteisöllisiksi vuokra-asunnoiksi. Oranssin kehittämä omaehtoisen asumisen malli on Suomen oloissa poikkeuksellinen.

Opinnäytetyöni keskeinen väite on että nuoret ovat valmiita sitoutumaan toimintaan oman kaupunki – ja asuinympäristönsä puolesta. Oranssi on kehittänyt omaehtoista toiminnan politiikkaa ja tee-se-itse -kulttuuria, jossa nuorten on mahdollista toimia itse oman asuinympäristönsä parantamiseksi. Peipisen näkemyksen mukaan Oranssin toiminta osoittaa että ruohonjuuritason kollektiivisella kansalaistoiminnalla on merkitystä ja sille on myös kaupunkien suunnittelussa luotava toimintaedellytyksiä.
Oranssille nuorisotyön tunnustuspalkinto 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oranssille nuorisotyön tunnustustuspalkinnon 2012. Palkinnon luovutti kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki Allianssi-risteilyn avajaisseminaarissa Helsingissä tiistaina. Minulla oli kunnia noutaa palkinto Oranssin puolesta.

Tunnustuspalkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Palkinto on huomionosoitus merkittävästä työstä nuorisotoimialalla. Perusteluina todetaan, että "vuodesta 1990 alkaen toiminut Oranssi ry on lähtenyt liikkeelle vapaamuotoisesta nuorten toiminnasta, talonvaltauksesta. Oranssi ry:n keskeinen työ- ja toimintamuoto on nuorten omaehtoinen, yhteisöllinen ja edullinen asuminen ja kulttuurinen nuorisotyö. Järjestön toiminta on koko ajan pysynyt nuorista itsestään lähtevänä ja se on laajasti verkostoitunut eri toimijoiden kanssa."

Mahtavaa Oranssi!

tiistai 10. tammikuuta 2012

Hitas-asunnoilla keinottelu tulee estää

Näyttää siltä että hitasasuntoja on myyty vastoin hitasjärjestelmän henkeä sijoittajille. Hintasääntelyn eli hitaksen piirissä olevia uusia asuntoja on tarjottu vuokralle Arabianrannassa heti niiden valmistumisen jälkeen.

HITAS-varausehdoissa on seuraava teksti: "Asuntojen luovutuksessa tulee etusijalle asettaa sellaiset asunnontarvitsijat, jotka itse tai joiden perheenjäsenet muuttavat asuntoihin asumaan. Perheasunnoiksi suunnitellut asunnot tulee osoittaa ensisijaisesti lapsiperheille".

Tämä ehto koskee kaikkia hitastaloja ja velvoittaa rakennuttajia. Hitasasunnot on tarkoitettu kohtuuhintaisiksi omistusasunnoiksi ostajille jotka muuttavat niihin itse. Asuntojen valuminen sijoittajille on kestämätön tilanne ja hitasjärjestelmän henkeä vastaan. Ongelma on edessä uusilla alueilla, joissa markkinahinnan ja hitashinnan ero on suuri.

Hitasasuntojen vuokrausta ja myyntikäytäntöjä pitää tarkastella uudelleen ja sääntöjä muuttaa tarpeen mukaan.