perjantai 21. toukokuuta 2010

Ilmastotavoitteet vaativat kulutuksen laskua

Nyt tämä on tieteellisesti todistettu: Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ilman varallisuuden ja kulutuksen laskua ei todennäköisesti onnistu. Tähän tulokseen päätyy maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Laura Saikku väitöskirjassaan, joka tarkastetaan perjantaina Helsingin yliopistossa. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii energian kulutuksen ja energiantuotannon päästöjen vähentämistä. Tämä edellyttää varallisuuden ja kulutuksen laskua sekä hyvinvoinnin arvojen etsimistä muualta kuin bruttokansantuotteesta tai kulutuksesta.

Saikku tarkastelee energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen kehitystä vuosina 1993–2004. Vaikka parannuksia Suomessa ja muualla EU:ssa tehtiin, ne eivät kumonneet talous- ja väestönkasvun vaikutuksia, vaan hiilidioksidipäästöt kasvoivat.

- Hyvinvointia tulisi kyllä pyrkiä lisäämään, mutta ei sinällään bruttokansantuotetta tai kulutusta. Suomessa tutkimusta hyvinvoinnin mittareista on vielä Euroopan tasolla suhteellisen vähän. Esimerkiksi vapaa-ajan lisääminen ja työvoimaintensiivisten palveluiden tukeminen voivat auttaa vähentämään turhaa kulutusta, Laura Saikku sanoo STT tiedotteessa.

EU on sitoutunut vähentämään päästöjään viidenneksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kaikkien teollisuusmaiden tulisi tänä aikana vähentää päästöjään huomattavasti enemmän, tai lämpeneminen ylittää kriittisenä pidetyn kaksi astetta.

keskiviikko 12. toukokuuta 2010

Asunnottomien romanien ihmisoikeudet

Euroopan unionin alueella elää noin 10–12 miljoonaa romania ja monessa valtiossa he muodostavat merkittävän vähemmistön. Romanit ovat EU:n alueella elävä vähemmistöryhmä, jotka kärsii sekä köyhyydestä että syrjinnästä. Myös Helsingin ja muiden Suomen kaupunkien kaduilla kerjäävät romanit ovat seurausta tästä syrjinnän ja köyhyyden kierteestä.

Amnesty International vaatii Euroopan unionia ja sen jäsenmaita ryhtymään konkreettisiin toimiin, jotta romaneihin kohdistuva syrjinnän, köyhyyden ja ulkopuolisuuden kierre saataisiin katkaistua Euroopassa.

Vuosi 2010 on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. Helsingin tulisi olla aktiivinen paikallisella ja EU-tasolla romanien elinolojen parantamiseksi.

Myös asunnottomuusnäkökulma tulisi nostaa esiin. EU:n perusoikeusviraston raportin mukaan romanit ovat koko EU:n alueella erittäin epäedullisessa asemassa asumisensa osalta. Romanit kokevat syrjintää asunnon hankinnassa, huonoja asuinoloja, asuinalueiden eriytymistä ja pakkohäätöjä.

Helsinkiin tulisi perustaa asunnottomille romaneille matalan kynnyksen kokoontumispaikka, romanikeskus tms. jossa heille tarjotaan neuvontaa, mahdollisuus saniteettiin, terveyspalveluihin jne. Siis samaa apua kuin muillekin asunnottomien ryhmille. Jos näin ei tehdä niin se on syrjintää.

keskiviikko 5. toukokuuta 2010

Kohtuuhintaista asumista Helsinkiin

Tänään Helsingin valtuustossa keskustellaan asuntopolitiikasta kun arvioidaan Maankäytön ja Asumisen-ohjelman toteutumista.

Myös laajempi keskustelu valtakunnallisesta asuntopolitiikan tulevasta suunnasta on alkanut, kun hallitusneuvottelut lähestyvät. Tulevassa hallitusohjelmassa tullaan pohtimaan valtion ja kuntien roolia (asumisen rahoitus, asunnottomuusohjelman toteuttaminen, vuokra-asuminen, energiatehokkuus jne) asuntopolitiikan toteutuksessa.

Vihreällä agendalla on vahvasti se että edellytykset kohtuuhintaiselle tuotannolle olisivat olemassa Suomessa, suurimmissa kaupungeissa ja etenkin Helsingissä. Helsingissä on historiallisesti aina kannettu vastuuta työväestön asumisesta ja tasa-arvoisesta asuntopolitiikasta, ja vihreät jatkavat tätä perinnettä.

Helsingissä olemme viime aikoina aikaansaaneet muutoksia asuntopolitiikan suunnassa sekä tehneet käännettä kohtuuhintaisempaan ja energiatehokkaseen suuntaan vihreiden voimin.

Valtion asuntopolitiikassa tavoitteet ja toteutus eivät ole menneet ihan nappiin, tuotantotavoitteet ovat olleet epärealistisia, suhdanteet sotkevat kuvioita ja toiveita on asetettu siihen että markkinat hoitaisivat asuntotuotantoa. Tämä ei ole toiminut toiveiden mukaisesti. Tämä käy selvästi ilmi valtuustolle esitettävästä materiaalista. Asuntomarkkinat tarvitsevat ohjausta ja sääntelyä toimiakseen.

Kannustan valtuutettujamme siihen että puolustamme toimia joilla pyritään asumisen kohtuuhintaisuuteen ja riittävään resurssointiin kaupungin omalle asuntotuotannolle (aratuotanto, hitas) ja niitä toimia joilla parannetaan asumisen energiatehokkuutta, vähennetään asunnottomuutta, tehdään aidosti monipuolista asuntotuotantoa, ehkäistään segregaatiota, siis jatketaan vihreätä ja tasa-arvoista asuntopolitiikkaa ja ylipäänsä tehdään Helsingistä hyvä paikka asua kaikille.

Valtuuston kokousta voi seurata netistä www.helsinkikanava.fi