keskiviikko 5. toukokuuta 2010

Kohtuuhintaista asumista Helsinkiin

Tänään Helsingin valtuustossa keskustellaan asuntopolitiikasta kun arvioidaan Maankäytön ja Asumisen-ohjelman toteutumista.

Myös laajempi keskustelu valtakunnallisesta asuntopolitiikan tulevasta suunnasta on alkanut, kun hallitusneuvottelut lähestyvät. Tulevassa hallitusohjelmassa tullaan pohtimaan valtion ja kuntien roolia (asumisen rahoitus, asunnottomuusohjelman toteuttaminen, vuokra-asuminen, energiatehokkuus jne) asuntopolitiikan toteutuksessa.

Vihreällä agendalla on vahvasti se että edellytykset kohtuuhintaiselle tuotannolle olisivat olemassa Suomessa, suurimmissa kaupungeissa ja etenkin Helsingissä. Helsingissä on historiallisesti aina kannettu vastuuta työväestön asumisesta ja tasa-arvoisesta asuntopolitiikasta, ja vihreät jatkavat tätä perinnettä.

Helsingissä olemme viime aikoina aikaansaaneet muutoksia asuntopolitiikan suunnassa sekä tehneet käännettä kohtuuhintaisempaan ja energiatehokkaseen suuntaan vihreiden voimin.

Valtion asuntopolitiikassa tavoitteet ja toteutus eivät ole menneet ihan nappiin, tuotantotavoitteet ovat olleet epärealistisia, suhdanteet sotkevat kuvioita ja toiveita on asetettu siihen että markkinat hoitaisivat asuntotuotantoa. Tämä ei ole toiminut toiveiden mukaisesti. Tämä käy selvästi ilmi valtuustolle esitettävästä materiaalista. Asuntomarkkinat tarvitsevat ohjausta ja sääntelyä toimiakseen.

Kannustan valtuutettujamme siihen että puolustamme toimia joilla pyritään asumisen kohtuuhintaisuuteen ja riittävään resurssointiin kaupungin omalle asuntotuotannolle (aratuotanto, hitas) ja niitä toimia joilla parannetaan asumisen energiatehokkuutta, vähennetään asunnottomuutta, tehdään aidosti monipuolista asuntotuotantoa, ehkäistään segregaatiota, siis jatketaan vihreätä ja tasa-arvoista asuntopolitiikkaa ja ylipäänsä tehdään Helsingistä hyvä paikka asua kaikille.

Valtuuston kokousta voi seurata netistä www.helsinkikanava.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti