tiistai 24. helmikuuta 2009

Vuokrataloihin tuuli- ja aurinkoenergiaa

Kuntien ja varsinkin suurten kaupunkien tulee näyttää esimerkkiä ja olla edelläkävijöitä energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönotossa asuntorakentamisessa. Myös Helsingin asuntorakentamisessa ja varsinkin kaupungin vuokratalotuotannossa olisi mahdollista hyödyntää paremmin uusiutuvia energialähteitä.

Auringon vuosisäteilyn voimakkuus Suomen rannikoilla, etenkin pääkaupunkiseudulla ja Turussa on yhtä hyvä kuin Pohjois-Saksassa. Aurinkokennoilla ja pinnoitteilla voidaan korvata myös muita rakennusmateriaaleja. Teknisen korkeakoulun selvitysten mukaan tämä toisi säästöä rakennuskuluihin ja energiatehokkaita vaihtoehtoja myös
kuluttajille.

Teknillisen korkeakoulun energiatekniikan laitoksella tehdyn kartoituksen mukaan suomalaisille omakotialueille sopisivat pienet tuuliturbiinit, jotka ovat menestyneet etenkin Yhdysvalloissa. Suuremmat pystyakseliset turbiinit soveltuisivat myös tiheämmin rakennettuun ympäristöön.

Tekesin mukaan Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan ole kaupungissa tuotetulle tuulienergialle myönteinen, etenkään kaavoituksen osalta. Myös kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa tarvitaan asennemuutosta, jotta energiatehokkaita ratkaisuja saataisiin käytäntöön ja osaksi asuntojen massatuotantoa.

keskiviikko 18. helmikuuta 2009

Talouskriisi säästää ympäristöä

Talouskriisistä seuraa ympäristön kannalta myös hyviä asioita. Päästöt ja kulutus vähenevät.

Sähkön kulutus on pudonnut roimasti, ja tieliikenne vähentynyt selvästi. Suomen luonnonsuojeluliitto uskoo, että talouskriisi vähentää päästöjä dramaattisesti. Energiateollisuuden mukaan teollisuuden sähkönkäyttö on tippunut 17% ja muu sähkönkäyttö 2%. Ympäristön kuormitus vähenee ja kasvihuonepäästöt laskevat.

Luonnonsuojeluliiton ilmastovastaava Leo Straniuksen mukaan kriisi auttaa Suomea saavuttamaan Kioton ilmastosopimuksen päätösvähennykset. Talouskriisin elvytystoimissa pitäisi panostaa energiatehokkaan rakentamisen, uusiutuvien energialähteiden ja joukkoliikenteen lisäämiseen.

- Missään tapauksessa nyt ei saa panikoida ja lähteä tukemaan luonnonvarojen ylellisyyskulutusta. Ei pidä tukea typeriä moottoritiehankkeita, sanoo Stranius.

perjantai 13. helmikuuta 2009

Mummoille ja vaareille kommuuneja!

Helsingin asuntolautakunta käsitteli viime viikolla Aktiiviset seniorit ry:n kunnallisaloitetta yhteisöllisten asuntojen rakentamiseksi ikääntyville. Aktiiviset seniorit ry on rakennuttanut itse oman talon Helsingin Arabianrantaan, josta on paljon puhuttu ja kirjoitettu.

Väestön ikääntyminen on asuntopolitiikalle suuri haaste. Muutaman vuoden kuluttua Suomessa jää eläkkeelle huomattavasti enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin, ja tuo eläkkeelle jääminen saa eläkepolitiikkamme perustan horjumaan. Ikääntyvät ikäluokat ovat aikaisempia aktiivisempia ja elävät pidempään. Missä ja miten ikääntyvien suuri joukko tulee asumaan, miten he saavat tarvittavia palveluja ja liikkuvat?

Ikääntyvien yhteisöasuminen on suosittua Euroopassa ja suosion kasvusta on merkkejä myös Suomessa. Esim. Tanskassa on ns. olde kolle -liike, ikääntyvien yhteisö voi esim. vuokrata kokonaisen rapun ja asua yhdessä. Hollannissa yhteisöasumisella on pitkät perinteet, ja on niitä Suomessakin, ne on vain modernissa asuntotuotannossa unohdettu.

Ikääntyville yhteisöasuminen voisi tarjota sitä mitä ainakin itse ikääntyessäni kuvittelisin kaipaavani: arjessa läsnäoloa, vertaistukea ja yhdessä tekemistä. Lisäksi tällaisissa taloissa voisi olla tarjolla palveluita, joista voi valita mitä tarvitsee. Näissä yhteisöissä voi myös asua eri ikäisiä ihmisiä. Kaikille tämä ei tietenkään sovi, eivätkä kaikki sitä halua.

Ikääntyvien yhteisöllisiä asumiskonsepteja tulisi kehittää monipuolisesti kaikkiin hallintamuotoihin, omistusasuntoihin, asumisoikeusasuntoihin ja vuokraasuntoihin. Aktiiviset seniorit kunnallisaloite on tärkeä keskustelunavaus.