maanantai 29. maaliskuuta 2010

Autottomat talot

Tänään Helsingin kaupunginhallitus teki autottoman kaupunkirakenteen edistämiseksi kaksi merkittävää päätöstä.

Kaupungin oma rakennuttaja ATT sai poikkeusluvan Helsingin ensimmäisen autottoman korttelin rakentamiseksi Kalasatamaan (vuokratalo ja omistustalo), toinen päätös koski kaupungin kiinteistöyhtiöiden täydennysrakentamista, jossa kaupunginhallitus kehottaa lieventämään autopaikkoja hyvien liikenneyhteyksien äärellä.

Mun mielestä nämä ovat merkittäviä askelia kohti energiatehokasta ja viihtyisää kaupunkirakentamista, jossa panostetaan pyöräilyyn, julkiseen liikenteeseen ja jossa arvostetaan ihmisten omia elämäntapavalintoja ja kannustetaan järkeviin kulutustottumuksiin.

Jatketaan tällä tiellä!

maanantai 15. maaliskuuta 2010

Helsinkiin asumisen kehittämiskeskus

Helsingin valtuustostrategiassa keskeisenä tavoitteena on parantaa palvelujen tuottavuutta ja tehdä kaupungin hallintoon myös tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia. Toiminnan vaikuttavutta halutaan parantaa ja siinä samalla säästää myös verorahoja hallinnosta. Hallinnosta säästäminen on järkevää, aina kun se on mahdollista niin että palvelu samalla paranee.

Minulla olisi yksi hallintoa koskeva rakenteellinen uudistusehdotus asuntosektorilta:

Helsingin kaupungin omistaman asuntokannan hallintoa tulisi järkeistää ja asuntotoimen tuottavuutta parantaa keskittämällä
1) asuntoasioiden hallinto ja kehittämistoiminta
2) kaupungin omistamien asuntojen markkinointi ja asukasvalinta samaan yksikköön ja yhden lautakunnan alaisuuteen.

Uudistus olisi käsittäkseni aika helppo toteuttaa, kun tähän on valmis perusorganiaatio (Asuntoasiainosasto Kiinteistöviraston ja asuntolautakunnan alaisuudessa),jonka ympärille uusi asumisasioita keskitetysti hoitava keskus voitaisiin rakentaa. Nyt sekavaa Helsingin asuntoasioiden hallintoa ja kehittämistoimintaa järkeistettäisiin.

Asuntopolitiikassa on Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla suuria haasteita joihin tarvitaan uutta ajattelua. Uudistuksella valmistauduttaisiin myös siihen. Uuden Asumisen kehittämiskeskuksen toimialaan kuuluisi keskeisesti vuokra-asumisen kehittäminen Helsingissä.

torstai 11. maaliskuuta 2010

Helsinki ei häädä vuokra-asukkaitaan!

Lehdistötiedote 11.3.2010

Yksityinen vuokra-asuntojen tuottaja Vuokraturva arvostelee kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalintaa. Vuokraturva esittää että kaupungin asukkaiden tulot tarkistettaisiin ja parempituloiset häädettäisiin.

Kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalinta perustuu tarveharkintaan. Tyypillinen asunnonhakija Helsingin kaupungin vuokra-asuntoihin on alle 35-vuotias nuori kaupunkilainen ja nuoret perheet. Joka kuudes
helsinkiläinen asuu kaupungin vuokra-asunnossa, se on hyvinkin tavallinen tapa asua, myös tavallisille pieni-ja keskituloisillekin helsinkiläisille ja perheille, joilla ei ole varaa omistuasuntoon, mutta jotka haluavat asua kaupungissa palvelujen ja työpaikkojen äärellä, julkisten liikenneyhteyksien varrella.

Vuokraturvan esittämä kaupungin vuokra-asuntojen marginalisointi ei ole kestävää asuntopolitiikkaa. Asuntomarkkinoilla on oltava erilaisia vaihtoehtoja. Helsingin kaupungin tavoittena on tarjota asukkailleen turvallinen ja viihtyisä asumismuoto ilman pelkoa häädöstä.

Paras tapa lisätä vuokra-asuntojen tarjontaa on rakentaa niitä lisää, eikä asukkaiden häätäminen ja tarkkailu.

Vesa Peipinen
Helsingin kaupungin asuntolautakunta
puheenjohtaja (vihr)

tiistai 2. maaliskuuta 2010

Asuntolautakunnan esityslista 2.3.2010

Asuntolautakunnassa 2.3. Zahra Abdulla ja Vesa Peipinen

Esityslistalla on mm. seuraavia asioita:
Lausunto opiskelijoiden hätämajoituksesta. Lausunnossa kerrotaan että opiskelijoiden asuntotilanne kriisiytyy
syksyisin, jolloin hätämajoituksen tarve kasvaa. HYY:n mukaan hätämajoitusta tarvitsevat mm. kansainväliset opiskelijat. Viime syksynä sosvirasto järjesti hätämajoitukseen tilan. Espoo ja Vantaa eivät ole osallistuneet hätämajoituksen järjestämiseen. Ylioppilaskunnat haluaisivat kunnan järjestävän hätämajoitusta. Esittelijä toteaa että asian hoitaminen vaatii yhteistyötä eri tahojen välillä ja lausunnossa kannatetaan sitä että
Helsinki käynnistäisi neuvottelut pääkaupunkiseudun kuntien ja ylioppilaskuntien kanssa ratkaisun löytämiseksi. Lausunnossa todetaan myös että opiskelija-asuntoja on rakenteilla aika paljon lisää Helsinkiin. Onko tästä lisäajatuksia?

Lisäksi listalla lausunnon antaminen joistakin korkotukihankkeista Asuntorahastolle (ARA). Tähän asti ollaan puollettu kaikkia hankkeita. Tästä on ollut keskustelua, ARA ei ole hyväsynyt joitakin ylihintaisia hankkeita ja
pyytänyt Helsinkiä olemaan kriittisempi.

Perusuomalaisten Antti Valppaan & co valtuustoaloite koskien vuokra-asuntojen vuokrasopimuksia koskevista määräyksistä. Allekirjoittaneet esittävät että vuokrasopimuksiin tulisi lisätä määräys parvekkeiden siivouksesta, kuten uudessa osakeyhtiölaissa, jolla ehkäistään vahinkojen syntymistä taloyhtiöille. Esittelijä toteaa että tästä on jo ohjeistusta olemassa.

Lisäksi listalla aika paljon valituksia hylätyistä korjausavustuhakemuksista, puutteellisia hakemuksia tai määräajan jälkeen saapuneita. Niille ei voi oikein mitään.

Lisäksi hyväksytään asukasvalintoja, parisataa iloista asukasta siirtyy
kaupungin hyvin hoidettuhin ja tasokkaisiin kaupungin vuokra-asuntoihin asumaan. Tervetuloa!