perjantai 17. kesäkuuta 2011

Uusi hallitus elvyttää vuokra-asuntotuotantoa

Viimeisen kuukauden aikana olen viettänyt Säätytalolla 17 päivää. Osallistuin hallitusohjelmaneuvotteluihin Vihreiden ympäristöpoliittisessa neuvotteluryhmässä.

Uudessa hallitusohjelmassa on paljon hyvää asuntopolitiikan ja energiatehokkaan rakentamisen osalta. Keskeisenä pidän vuokra-asuntotuotannon elvyttämistä. Tässä joitakin erityishuomioita, joita itse pidän tärkeänä.

-Valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa kasvatetaan ja siihen varataan riittävät resurssit ja kannustimet (mm. korkotuen puolitus, käynnistysavustus, yleishyödyllisyyslainsäädäntöä modernisoidaan)
-Erityishuomiota kiinnitetään metropolialueen ja kasvukeskusten asuntopolitiikkaan ja kasvatetaan vuokra-asuntotuotantoa näillä alueilla.
-Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatketaan.
-Parannetaan ryhmärakentamisen edellytyksiä ja käynnistetään ohjelma ryhmärakentamisen sekä uusien asumiskonseptien edistämiseksi.
-Edistetään asukasrakenteeltaan monimuotoisten asuinalueiden syntyä ja käynnistetään poikkihallinnollinen ohjelma asuinalueiden segregaation ehkäisemiseksi ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi.
-Asumistukiasiakkaita ei ohjata tulevaisuudessakaan pelkästään ara-asuntoihin (erittäin tärkeää asuinalueiden eriarvoistumisen ja segregaation ehkäisemiseksi)
-Asumistukea lisätään osana perusturvaa.
-Asumisoikeusasukkaiden vaikutusmahdollisuuksien toteutumista seurataan.
-Asuntolainojen verotukea leikataan (oma huomio: tärkeä päätös, näin parannetaan eri asumismuotojen tasa-arvoista verokohtelua)
-Valtion asuntorahaston (ARA) asema säilytetään vahvana ja turvataan sen kehittämisresurssit.

Hallitusohjelmassa on hyviä tavoitteita myös energiatehokkaan rakentamisen ja maankäytön osalta:
-Tavoitteena lähes nollaenergiarakentaminen vuoteen 2020 mennessä
-Toteutetaan Energiaviisaan ympäristön aika 2017 -toimintaohjelman (ERA 17) keskeiset toimenpiteet. Era 17 on erittäin kattava ohjelma.
-Maankäytön suunnittelussa korostetaan tiiviitä ja joukkoliikenteeseen perustuvia taajamia.
-Jatketaan kuntien ja valtion välisiä aiesopimuksia (MAL) ja laajennetaan niiden käyttöä kasvukeskuksissa.
-Vahvistetaan rakennusvalvonnan ohjauksen vaikuttavuutta rakentamisen laadun valvonnassa ja energiatehokkuuden parantamisessa.
-Puurakentamisen edistäminen
-Lisäksi lisätään energiatehokkaan rakentamisen ja ja korjausrakentamisen koulutusta sekä alan tutkimusta.

1 kommentti:

  1. Kiitos Vesa! Hyvä lista!

    Oma arvioni ympäristöasioista löytyy täältä:
    http://leostranius.fi/2011/06/hallitusohjelma-kohti-hiilineutraalia-suomea/

    VastaaPoista