keskiviikko 17. joulukuuta 2008

Kaupungin tontinvuokrajärjestelmä kaipaa uusimista

Kaupunki on Helsingin suurin maanomistaja. Monissa muissa kaupungeissa tilanne on toinen. Kaupunki, tarkemmin sanoen kaupunginvaltuusto, määrittää periaatteet joilla määritellään hinta jota maasta peritään. Omistamiensa tonttien vuokria säätelemällä kaupunki voi itse suoraan vaikuttaa asumisen hintaan. Kaupungin päätettävissä oleva asia on se, millä tasolla tonttivuokrat halutaan pitää. Vuokrat perustuvat maan pääoma-arvoon, joka määritellään alueittain toteutuneiden tonttikauppojen hintatilaston pohjalta. Tähän lisätään valtuuston vuonna 1980 päättämä 4% pääomatuotto.

Nykyinen systeemi on ongelmallinen ja kaipaisi uudistamista. Kun vuokrasopimukset tehdään eri aikoina, ja maan arvo välillä nousee, tullaan sopineeksi eri tasoisia vuokria eri alueille hyvinkin pitkäksi ajaksi. Viime vuosina markkinahinnat ovat nousseet rajusti, ja sitä kautta myös kaupungin uusien asuintonttien hinnat, koska jälkimmäiset määräytyvät edellisten mukaan.
Seurauksena tästä on aikamoinen alueellinen eriarvoisuus, koska uusilla alueilla tontinvuokrat ovat moniin vanhoihin sopimuksiin verrattuna jopa 15-kertaisia.

Tontinvuokrausjärjestelmästä tulisi tehdä kattava selvitys ja samalla arvioida mikä on Helsingissä sopiva ja kohtuullinen tontinvuokrien taso.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti