tiistai 3. maaliskuuta 2009

Helsinkiin autottomia taloja ja asuinkortteleita

Osallistuin viime vuonna Helsingin Maankäytön ja asumisen ohjelman puolueiden välisiin neuvotteluihin Vihreiden joukkueessa. Aloitteestamme ohjelmaan kirjattiin, että selvitetään miten autopaikkojen kustannukset irrotettaisiin asuntojen hinnoista sekä ryhdytään kaavoittamaan autottomia taloja ja edistetään yhteiskäyttöautoilua.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 2.3. kokouksessaan ryhtyä kokeilemaan uusia toimintamalleja, joissa autopaikkarakentamisen kustannukset kohdentuisivat oikeudenmukaisemmin autojen käyttäjille. Nykytilanteessa kaikki asukkaat joutuvat maksamaan autopaikoista asuntonsa hinnassa, vuokrassa tai hoitovastikkeessa, vaikkei asukkaalla itsellään edes olisi autoa.

Helsingin kaupunkisuunnittelu on ollut hyvin autovaltaista. Autopaikkojen rakentaminen on kallista. Tiiviisti rakennetussa kantakaupungissa autopaikat joudutaan usein rakentamaan maanalaisina, jolloin autopaikan hinta saattaa olla rakennuskustannuksista jopa 400-500e/m2, ja asunnon hinnasta 40-50.000 euroa. Autopaikkakustannusten oikeudenmukaisempi kohdentaminen siis alentaa merkittävästi asumisen hintaa.

Kaupunginhallituksen päätösten mukaan kaupunki ryhtyy Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa kehittämään autopaikkojen sitomista erillisiin autopaikkaosakkeisiin ja vuokrakohteissa kohdentamaan autopaikan kustannusten autopaikkojen käyttäjille.

Toisena tavoitteena on yhteistyössä yhteiskäyttöautopalvelua tarjoavien yritysten ja asuntorakennuttajien kanssa kehittää autojen yhteiskäyttöön perustuva asuntotonttimalli. Kaupunki varaa katualueilta riittävästi autopaikkoja yhteiskäyttöautoille.

Jokaisessa uudessa asemakaavassa tullaan tutkimaan pysäköinnin järjestämisen vaihtoehdot ja niiden kustannusvaikutukset. Yhteiskäyttöautoilua edistetään kaavoittamalla näille katupysäköintipaikkoja. Uusille kaava-alueille kaavoitetaan kokeiluluontoisesti MA-ohjelman mukaisia vähäautoisia tai autottomia asuntotontteja ja -kortteleita.

Vähäautoisen kaupunkirakenteen vastapainoksi tulee näille alueille järjestää hyvä julkinen liikenne, turvalliset olosuhteet kävelylle ja kevyelle liikenteelle sekä edistää arki- ja työpaikkapyöräilyä rakentamalla hyvät edellytykset pyörien säilytykselle ja käytölle.

Kaupunginhallituksen linjaukset ovat merkittävä askel kohti vihreää, viihtyisämpää ja ekologista Helsinkiä!

1 kommentti:

  1. Todella hieno, tärkeä aloite ja päätös!

    Myös Espoossa pitäisi alkaa keskustella autopaikattomasta asuntotuotannosta ja siitä, että autoilijat maksaisivat omat parkkipaikkakustannuksensa. Ongelmat ovat siellä jopa pahemmat, koska joukkoliikenne ei toimi niin hyvin kuin stadissa.

    Espoossa on kuitenkin myös hyvien yhteyksien päässä olevia isoja alueita, kuten Leppävaara ja Tapiola, joista autottomien talojen rakentamisen voitaisiin hyvin aloittaa.

    VastaaPoista