perjantai 20. maaliskuuta 2009

Vuokra-asuntotuotanto käyntiin pääkaupunkiseudulla erityisohjelmalla

Vuokra-asuntojen tuotanto on saatava pääkaupunkiseudulla käyntiin erityistoimin. Vuokra-asuntojen rakentamatta jättäminen on vastuutonta. Se lisää asunnottomuusriskiä ja kaupunkien välistä alueellista epätasa-arvoa. Vuokra-asuntojen tarvitsijat siirtyvät muihin kuntiin, joissa asuntoja on tarjolla.

Pääkaupunkiseudun kuntien välisen sopimuksen mukaan valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon määrän tulisi olla vähintään 20% tuotannosta. Tuotantoluvut sisältävät myös ns, erityisryhmien tuotannon. Helsingissä valmistui viime 266 valtion tukemaa vuokra-asuntoa, joista n. 150 kohdentui ns. tavallisille asunnontarvitsijoille. Esim. Espoossa ei käynnistetty yhtään vuokrataloa.

Pääkaupunkiseudulla tulisi käynnistää esim. Tukholman 20K –projektin kaltainen erityinen vuokra-asuntojen rakentamisohjelma. Hanketta varten koottaisiin kaupunkien rajat ylittävä ja esim. Ympäristöministeriön koordinoima ohjausryhmä, joka voisi toimia kevennetyllä byrokratialla, tavoitteena olisi vuokra-asuntotuotannon elvyttäminen ja riittävän tuotannon aikaansaaminen. Hankkeeseen tulee sitouttaa virkamieskunta ja poliittiset päättäjät.

Jotkut pelkäävät sosialisen asuntotuotannon aiheuttavan harmeja. Vuokra-asuntotuotantoa on tietysti elvytettävä sosiaalisesti kestävällä tavalla. Hyviä rakennuspaikkoja vuokratuotannolle voitaisiin etsiä täydennysrakentamisella ja uusille kaava-alueilla siten että alueiden monimuotoisuus säilyy ja ei synny alueellisesti liian suuria vuokratalokeskittymiä.