keskiviikko 2. joulukuuta 2009

Palveluista ja alueellisesta eriarvoistumisesta

Helsingissä keskustellaan palveluverkosta. Kun pohditaan eri alueiden palvelujen määrää ja sijaintia tulisi kiinnittää erityishuomiota siihen ettei millään toimilla lisätä alueellista eriarvoistumista ja kiihdytetä asuinalueiden segregaatiota. Asuinalueilla joilla tarvitaan sosiaalista tukea, myös väestön aktiivisuus käyttää esim. kulttuuri-tai kirjastopalveluja saattaa olla alhaisempi tai alueen väestörakenne on sellainen että ao. palvelujen käyttöaste alenee. Keskiolutkuppilaa ostarilla en laske tässä yhteydessä kulttuuripalveluksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti